Kurzy pro děti i dospělé

AKTUÁLNÍ INFORMACE 


platby kurzovného ve školním roce 2018 - 2019:

Cena: je uvedena na stránce každého jednotlivého kurzu
Způsob: bankovním převodem nebo hotově do pokladny v kanceláři č.2  
Platební údaje: účet č.11117300/5500 u Raiffeissenbank, KS = 0308, VS = 777, SS = osobní číslo přidělené při zápisu
Platba za více kurzů nebo více osob: jednotlivé ceny lze spojit do jedné částky a rozepsat do zprávy pro příjemce 

 
Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na pohybové aktivity (případně letní tábory pro děti), které probíhají v delším časovém úseku. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude vystavena faktura, kterou lze uhradit buď hotově v kanceláři č. 2 nebo bankovním převodem. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Jsou-li pojištěnec a plátce dvě různé osoby, tak tytéž údaje kromě data narození i o plátci. Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 
Chcete-li příspěvek využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je nutné předem jednorázově uhradit takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet vstupenek opravňujících k návštěvě jakékoliv lekce označené jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek končí k poslednímu dni školního roku 2018 - 2019, tj. k 28.6.2019.   


Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.). 
 


Uhradit předem určitý počet (min. 10) vstupů můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete. Vystavenou fakturu lze uhradit převodem nebo hotově do pokladny.  


Prázdniny a státní svátky ve školním roce 2018 - 2019
Výuka v kurzech se nekoná ve dnech státních svátků, letních a vánočních prázdnin.
Ve dnech ostatních prázdnin nebo volna se v případě většinového zájmu žáků může výuka po domluvě žáků s lektorem konat. 
velikonoční          čtvrtek 18.4. až pondělí 22.4.2019 (státní svátky 19. a 22.4.)
státní svátek       středa 1.5. a středa 8.5.2019 

Školní rok končí v pátek 28.6.2019. 

 
Kurzy (kromě těch uvedených níže) se konají v hlavní budově KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy.

pobočka Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy:
kurz BROUČEK (dopolední přípravka pro děti okolo 2 let)
kurz Integrální jóga 

 


pobočka Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy:   
kurz ŤAPKA (turistický oddíl pro děti těsně předškolního a školní věku)

kurz ŤAPIČKA (turistická přípravka pro děti 3 - 5let)
kurz ŠIKULKY (výtvarka pro rodiče s dětmi okolo 2 let)
kurz ŠIKULOVÉ (výtvarka pro samotné děti 3 - 4 roky) 

 

 

 

 

TIP! Kurzy pro děti pořádáme také v Kulturním domě Bílá Hora. Podívejte se na celou nabídku ZDE!

kurz MUZIKÁLOVÝ KURZ PRO DĚTI (pro samotné děti od 6 do 16 let)

kurz HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY (pro samotné děti od 3 do 6 let)

 

 

 

 

 

 

 

KURZY

Odběr programu e-mailem